Privacyverklaring

Ingangsdatum:  Deze verklaring werd bijgewerkt op 29 september 2022.

Deze privacyverklaring is van toepassing op bezoekers van de Radial-websites (‘u’) en beschrijft uw privacyrechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, bekendmaken, bewaren en beschermen van uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt (ongeacht van waar u de site bezoekt).  Ze beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en de verbetering van uw persoonsgegevens indien de wetgeving die van kracht is hierin voorziet. Ze is van toepassing op alle Radial-websites waar deze privacyverklaring wordt weergegeven of waar ernaar wordt verwezen (gezamenlijk ‘sites’ genoemd), ongeacht de wijze waarop u deze opent of gebruikt, ook op mobiele apparaten. U dient ze volledig te lezen om te begrijpen hoe Radial uw gegevens zal verwerken en beschermen.  Indien u een klant bent van een van de klanten van Radial, raadpleeg dan de sectie “Consumenten van de klanten van Radial” hieronder.   

Door gebruik te maken van de sites stemt u uitdrukkelijk in met de voorwaarden van deze privacyverklaring, waaronder het gebruik van trackingtechnologieën door ons en onze bedrijfspartners. Indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, verzoeken wij u de sites niet te gebruiken. 

Inhoud

Persoonsgegevens 
In deze privacyverklaring gebruiken wij de termen ‘persoonsgegevens’ of ‘persoonlijke informatie’ door elkaar om  informatie te beschrijven die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, zoals de volledige naam, het e-mailadres, het postadres, het IP-adres of andere informatie die wordt gebruikt om een computer of browser te identificeren, en zakelijke contactgegevens. Wij beschouwen informatie die anoniem is gemaakt – zodat ze niet meer kan worden gebruikt, al dan niet in combinatie met andere informatie, om een bepaalde persoon te identificeren – niet als persoonsgegevens.  

Wijzigingen aan deze verklaring 
Wij passen deze privacyverklaring regelmatig aan en kunnen haar te allen tijde aanpassen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. De wijzigingen worden van kracht zodra ze op de site worden geplaatst (tenzij het om essentiële wijzigingen gaat). Indien wij essentiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen via e-mail (verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres) of door middel van een bericht op deze site, voordat de wijziging van kracht is. 

Verzamelen 

Categorieën van informatie die van u worden verzameld 

Radial kan de volgende categorieën van informatie over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen:  

 • Identiteitsgegevens, met inbegrip van voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, en aanspreektitel.
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres en telefoonnummers.
 • Transactiegegevens, waaronder details over betalingen aan u en door u en andere details over producten en diensten die u bij Radial heeft gekocht.
 • Technische gegevens, waaronder internetprotocoladres (IP-adres), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, informatie verzameld via internet- en e-commerce-activiteiten; types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website; algemene locatiegegevens, MAC-adres, internetprovider (ISP), verwijzings-/uitstappagina’s, de bestanden die op onze sites werden bekeken (bv. HTML-pagina’s, afbeeldingen …), besturingssysteem, datum-/tijdstempel, clickstreamgegevens, apparaatgegevens zoals mobiele ID’s, netwerkinformatie van de drager en de gebruikte mobiele website of mobiele app.
 • Profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u de producten en diensten gebruikt en informatie over hoe u de sites gebruikt, d.w.z. surfgedrag zoals de datum en het tijdstip waarop u de sites bezoekt, de gebieden of pagina’s van de sites die u bezoekt, de hoeveelheid tijd die u besteedt aan het bekijken van de sites, het aantal keer dat u terugkeert naar de sites en andere clickstreamgegevens.
 • Marketing- en communicatiegegevens, met inbegrip van uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid, en genetische en biometrische gegevens). 

Waarom wij uw informatie verzamelen 
Wij (met inbegrip van alle leden van onze bpostgroup) kunnen de op onze sites verzamelde informatie gebruiken om contact met u op te nemen en u de door u gevraagde informatie te bezorgen, en om ons te helpen betere diensten te ontwerpen en te leveren aan onze klanten. Wij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om onze sites te monitoren en om geaggregeerde gegevens te verzamelen voor marketingdoeleinden en voor ander toekomstig gebruik, of om te bepalen welke informatie het meest geschikt is om te sturen naar wie daarom verzoekt. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om de veiligheid en integriteit van de sites en ons bedrijf te beschermen, bijvoorbeeld door het voorkomen van fraude, hacking en andere criminele activiteiten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

U kunt er vrijwillig voor kiezen om ons uw identiteits- of contactgegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie over uzelf. Bovendien kunnen wij technische gegevens verzamelen wanneer u op onze sites surft. Deze informatie kan omvatten (maar is niet beperkt tot): algemene locatiegegevens, Internet Protocol (IP)-adres, MAC-adres, browsertype, internetprovider (ISP), verwijzings-/uitstappagina’s, de op onze sites bekeken bestanden (bv. HTML-pagina’s, afbeeldingen …), besturingssysteem, datum-/tijdstempel, clickstreamgegevens, apparaatgegevens zoals mobiele ID’s, netwerkinformatie van de drager, de gebruikte mobiele site of mobiele app, en cookie- of pixeltag-gegevens. Bovendien kunnen wij gebruiksgegevens verzamelen. Wij kunnen ook niet-persoonlijke of geaggregeerde informatie gebruiken voor statistische analyse, onderzoek en andere doeleinden. 

Bepaalde formulieren op onze sites vragen ook ook om contact- en profielgegevens, zoals gebruikersnaam, e-mailadres, website, telefoonnummer of bedrijfsinformatie. Het invullen van deze formulieren gebeurt geheel vrijwillig, maar kan vereist zijn om bepaalde diensten van Radial aan te vragen. 

Radial kan onze sites ook gebruiken om periodiek onderzoek te doen naar onze klanten, om de kwaliteit van onze diensten en de klanttevredenheid te verbeteren. De deelname van klanten is geheel vrijwillig en alle informatie die wij in het kader van onze enquêtes over u verzamelen, wordt met hetzelfde respect behandeld als alle andere informatie die overeenkomstig deze verklaring wordt verzameld. 

Bronnen van informatie 
Zoals hierboven uiteengezet, kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen via enquêtes of formulieren op onze websites. Wij verkrijgen alleen persoonsgegevens die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, als deze vrijwillig aan ons worden verstrekt.  

Onze sites verzamelen ook automatisch informatie door het gebruik van webbakens en andere technologieën wanneer u onze websites bezoekt, en wij kunnen die informatie opslaan in ‘cookies’. 

Als u ervoor gekozen hebt marketingberichten van ons te ontvangen over onze producten en diensten, kunnen wij informatie uit onze logbestanden, cookies of webbakens gebruiken om deze berichten nuttiger of interessanter voor u te maken. Wij kunnen periodiek de open rates en het klikgedrag van onze e-mails en andere berichten en advertenties opvolgen, om ons te helpen bepalen welke delen van onze advertenties het populairst en doeltreffendst zijn bij onze klanten. 

Hoe wij cookies en andere technologieën gebruiken 

Hoe wij cookies en andere technologieën gebruiken 
Net als veel andere commerciële websites analyseren wij hoe bezoekers onze sites gebruiken met behulp van de zogenaamde cookietechnologie of vergelijkbare trackingtools. Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wij in uw browser of op de harde schijf van uw computer opslaan als u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Wanneer u onze sites bezoekt, kunnen wij en onze filialen, zakenpartners en verkopers kleine gegevensbestanden, cookies genaamd, op uw computer of op een ander toestel plaatsen. Deze gegevensbestanden helpen ons om u te identificeren, onze inhoud te personaliseren en uw surfervaring op onze site te verbeteren. Deze derden kunnen ook gebruikmaken van de technologie van ‘tags’ of ‘webbakens’. Webbakens hebben een soortgelijke functie als cookies en stellen ons in staat inzicht te krijgen in de bezoekersbewegingen op onze sites. De trackingtechnologieën op onze sites verzamelen geen persoonlijke informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Wij gebruiken deze informatie zodat u de sites kan gebruiken zonder dat u uw gebruikersnaam of wachtwoord opnieuw hoeft in te voeren, om uw gebruik van de site te verbeteren of te personaliseren, om trends te analyseren, om onze sites te beheren, om de gebruikersbewegingen op de sites op te volgen en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand in zijn geheel. Houd er echter rekening mee dat trackingtechnologieën identificatiegegevens verzamelen die volgens bepaalde reglementeringen als persoonlijke informatie kan worden beschouwd. Radial gebruikt zowel first-party cookies als third-party cookies, en zowel tijdelijke als permanente cookies. First-party cookies worden geïnstalleerd en beheerd door Radial en third-party cookies worden geïnstalleerd en beheerd door een derde partij, voor analysedoeleinden, alsook voor reclamedoeleinden om je reclame te tonen die gebaseerd is op je browsactiviteiten en interesses.  Zoals verder wordt toegelicht in de sectie over Keuze hierna, kunnen onze derde partijen-reclamepartners cookies gebruiken om informatie te verzamelen over je bezoeken aan de Sites en je interactie met onze reclame- en andere communicaties. Tijdelijke cookies blijven bestaan totdat u uw browser sluit en permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. 

Hoewel de meeste browsers in eerste instantie zijn ingesteld om cookies te accepteren, kunt u uw browserinstellingen wijzigen om first-party of third-party cookies te weigeren of om aan te geven wanneer er een third-party cookie wordt verzonden. Het uitschakelen of beperken van cookies kan er echter voor zorgen dat bepaalde functies van de site niet naar behoren functioneren. Raadpleeg de Help-bestanden van uw browser of andere soortgelijke middelen voor meer informatie over het verwerken van cookies in uw browser. 

Wij kunnen de informatie die wij verzamelen via cookies, webbakens of andere technologische hulpmiddelen combineren met andere informatie die wij van u hebben verzameld of met informatie uit andere bronnen.  

Door de Sites te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, waaronder het gebruik van trackingtechnologieën door ons en onze bedrijfspartners.  

Als u in het VK of de EU gevestigd bent, bekijk dan ons aparte Cookiebeleid voor meer details.  

Do Not Track 
Volgens de Californische zijn we verplicht aan te geven hoe we reageren op Do Not Track- of DNT-signalen. Omdat er momenteel geen sectorale of wettelijke standaard is voor het herkennen van DNT, reageren wij momenteel niet op DNT-signalen.  

Gebruik en bewaring

Gebruik  
We gebruiken de informatie die we verzamelen om ons te helpen onze diensten te verbeteren om de best mogelijke gebruikerservaring te bieden, om te communiceren met en onze diensten aan te bieden aan onze klanten en potentiële klanten, of voor andere interne doeleinden, en in het algemeen om de sites te beheren. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor onze legitieme belangen of die van een derde partij. Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken zijn onder meer: 

 • Om informatie te leveren die specifiek op uw interesses of verzoeken is afgestemd
 • Om een profiel op te stellen met uw dienstvoorkeuren, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn
 • Om ervoor te zorgen dat u uw wachtwoord niet telkens opnieuw hoeft in te voeren telkens wanneer u onze site bezoekt
 • Om de trafiekpatronen op onze site beter te analyseren, zodat wij ons webaanbod kunnen verbeteren
 • Om problemen met de sites, onze activiteiten of onze diensten aan te pakken
 • Om de veiligheid of integriteit van de sites en ons bedrijf te beschermen
 • Om de sites te controleren op naleving van onze algemene voorwaarden en de wet
 • Om u op uw interesses gebaseerde reclame aan te bieden, gebaseerd op uw surfgedrag op de sites en andere platformen
 • Om te antwoorden op uw vragen of om u de door u gevraagde informatie te verstrekken
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen

Niet-persoonlijk identificeerbaar materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of andere mededelingen die u op welke manier dan ook naar onze sites verstuurt of erop post, worden beschouwd als niet-vertrouwelijke en niet aan eigendomsrechten gebonden ‘gebruikerscommunicatie’.  

Bewaring 
Wij bewaren uw persoonlijke informatie slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk en relevant is voor onze activiteiten en de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke informatie verwerken. 

Daarnaast bewaren wij persoonlijke informatie van afgesloten rekeningen om te voldoen aan de wet, fraude te voorkomen, verschuldigde bedragen te innen, problemen op te lossen, te helpen bij een onderzoek en om andere door de wet toegestane acties te ondernemen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een rechtszaak over onze relatie met u in het vooruitzicht is. 

Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten. 

Persoonlijke informatie die niet langer nodig is voor de vastgestelde doeleinden zal worden vernietigd, gewist of geanonimiseerd (zodat ze niet langer met u in verband kan worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat laatste geval mogen wij deze gegevens voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen. 

Keuze

U kunt kiezen hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken om met u te communiceren en om u marketinginformatie en gepersonaliseerde en relevante reclame aan te bieden. 

Reclame 
Wij kunnen samenwerken met een derde partij om onze reclame op andere sites te beheren. Onze derde partner kan cookies of gelijkaardige technologieën gebruiken om u reclame aan te bieden, gebaseerd op uw surfactiviteiten en interesses. Deze derde partner kan informatie verzamelen over uw bezoeken aan de sites en andere websites, en uw interactie met onze reclame en andere communicatie.  

U kunt ons laten weten dat wij deze informatie niet mogen verzamelen en gebruiken, en in sommige rechtsgebieden zullen wij alleen op interesses gebaseerde advertenties plaatsen als u daarvoor kiest. Als u meer informatie wilt over deze werkwijze en wilt weten welke keuzes u hebt met betrekking tot op interesses gebaseerde advertenties, bezoek dan de websites van het Network Advertising Initiative, de Digital Advertising Alliance, Adchoices (voor Canada) en het Europees initiatief voor interactieve digitale reclame.  

Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde reclame, klik dan hier of als u zich in de Europese Unie bevindt, klik hier. Let op: u zult wel algemene advertenties blijven ontvangen. 

Marketing 
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verkopen of verhuren wij uw persoonlijke informatie niet aan derden voor hun marketingdoeleinden. Wij kunnen uw informatie combineren met informatie die wij van andere bedrijven verzamelen en ze gebruiken om onze diensten of inhoud te verbeteren en te personaliseren. 

Afmelden 
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de marketingmails die wij versturen door gebruik te maken van de afmeldinformatie in een dergelijk bericht, of door contact met ons op te nemen via privacy@radial.com. Als u zich wilt afmelden voor e-mails, klikt u op afmelden in het desbetreffende e-mailbericht. Wij kunnen u in zeldzame gevallen contacteren voor niet-promotionele doeleinden. U kunt zich niet afmelden voor deze operationele e-mails. 

Wanneer u ervoor kiest om deze marketingberichten niet te ontvangen, dan heeft dit geen betrekking op de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een aan u verleende dienst. 

Bekendmaking 

Wij en onze filialen kunnen de informatie die op onze sites wordt verzameld, gebruiken om de hierboven vermelde redenen (zie het onderdeel Gebruik) en deze informatie aan onze zakenpartners en verkopers verstrekken zodat zij ze kunnen gebruiken voor dergelijke gerelateerde doeleinden. Wij kunnen ook persoonlijke informatie bekendmaken om te voldoen aan wettelijke vereisten, om ons beleid af te dwingen, om te reageren op claims dat gebruikers- of klanteninhoud de rechten van anderen schendt, of om iemands rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. Dergelijke informatie wordt bekendgemaakt in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals hierboven vermeld, geven wij uw persoonlijke informatie die wij via onze sites hebben verzameld, nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming door aan niet-verbonden derden voor marketingdoeleinden. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met: 

 • Leden van de Radial-bedrijvengroep om gezamenlijke inhoud en diensten aan te bieden, om contactinformatie en basisbedrijfsinformatie te delen met zusterbedrijven met het oog op marketing van andere producten en diensten die relevant kunnen zijn voor uw bedrijf.
 • Wetshandhavers, regeringsambtenaren of andere derden wanneer wij
  • Hiertoe gedwongen worden door een dagvaarding, gerechtelijk bevel of soortgelijke juridische procedure, en
  • Geloven dat de openbaarmaking van persoonlijke informatie noodzakelijk is om lichamelijke schade of financieel verlies te voorkomen, om vermoedelijke illegale activiteiten te melden of om schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken.
 • Ondernemingen waarmee wij gaan fuseren of door wie wij zullen worden overgenomen. Indien ons bedrijf wordt overgenomen, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens gebruiken zoals in deze privacyverklaring is uiteengezet.

Zoals hierboven vermeld, kunnen wij geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare informatie over u delen met derden. Als u gebruikmaakt van een digitaal prikbord, chatroom, blog of andere openbare-forumfunctie op onze websites, dient u zich ervan bewust te zijn dat alle persoonsgegevens die u daar verstrekt openbaar worden en kunnen worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze forums, en kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u op deze forums achterlaat. 

Beveiliging 

Wij bewaren en verwerken uw persoonlijke informatie op onze computers in de VS en elders in de wereld waar onze faciliteiten zich bevinden. Wij beschermen uw gegevens met behulp van redelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om de risico’s van verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging te beperken. Enkele van de beveiligingen die wij gebruiken zijn firewalls en gegevensversleuteling, fysieke toegangscontroles tot onze datacenters en controles op de toegang tot informatie. Van geen enkel systeem kan echter de veiligheid 100% worden gegarandeerd en wij kunnen niet beloven, en u mag niet verwachten, dat uw gegevens in alle omstandigheden veilig zullen zijn. Indien u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke informatie, of redenen hebt om aan te nemen dat de over u bewaarde persoonlijke informatie niet langer veilig is, neem dan onmiddellijk contact met ons op zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

Belangrijke informatie 

Privacy van kinderen  
De Radial-sites zijn websites voor het algemeen publiek en zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Zonder controleerbare toestemming van de ouders verzamelen wij niet op een bewuste manier persoonlijke informatie over gebruikers in deze leeftijdsgroep via onze sites. Als u denkt dat een kind persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op, zoals hieronder beschreven. Wij zullen trachten deze gegevens te onderzoeken en ze uit onze systemen te verwijderen.  

Minderjarigen jonger dan 18 jaar kunnen de persoonlijke informatie die zij ons verschaffen, laten verwijderen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven en om de verwijdering ervan verzoeken.  Let wel: hoewel wij redelijke inspanningen leveren om aan dergelijke verzoeken te voldoen, garandeert de verwijdering van uw persoonlijk identificeerbare informatie geen volledige en alomvattende verwijdering van deze gegevens uit alle systemen. 
 
Derden 
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die werd ontvangen of verzameld door Radial-sites. Onze sites hebben geen controle over de privacypraktijken van derden. Consumenten die op een link of advertentie klikken, een site van een derde bezoeken of reageren op inhoud van een derde, zijn onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij, indien van toepassing. Wij raden u dan ook aan om het privacybeleid dat op een externe site staat te lezen voordat u persoonlijke informatie bekendmaakt. Neem rechtstreeks contact op met deze websites als u vragen hebt over hun privacybeleid. 

Privacyrechten Californië 

De Californische wetgeving biedt inwoners van Californië de kans om bepaalde informatie op te vragen over onze bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun eigen “direct marketing”-doeleinden gedurende het voorgaande kalenderjaar. Dit verzoek is gratis en mag 1 keer per jaar worden ingediend. Om een dergelijk verzoek in te dienen, stuurt u ons een brief op het hieronder vermelde adres. De Californische wetgeving geeft inwoners van Californië ook het recht om in bepaalde omstandigheden de verwijdering van hun persoonlijke informatie te vragen.

Indien u één van de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres privacy@radial.com. Vermeld daarbij uw volledige naam of
e-mailadres en beschrijf uw relatie met Radial zodat wij uw gegevens kunnen terugvinden en uw verzoek kunnen verwerken (vermeld bijvoorbeeld of u een sollicitant, voormalig werknemer, vertegenwoordiger van een klant of een consument van één van onze klanten bent). Als u geen beschrijving geeft van uw relatie met Radial, kunnen wij uw verzoek niet verwerken. Houd er rekening mee dat wij geen verzoeken kunnen verwerken van consumenten van onze handelsklanten en dat dergelijke verzoeken moeten worden gericht aan die bepaalde handelsklant aangezien zijn bedrijf uw informatie heeft verzameld.

Radial verkoopt geen via onze sites verzamelde persoonlijke informatie van inwoners van Californië aan niet-verbonden derden in de zin van de California Consumer Privacy Act. 

Ingezetenen van de EER, het VK en Canada

Ingezetenen van de EER en het VK

Wanneer Radial een verwerkingsverantwoordelijke is, hebt u met betrekking tot informatie die u ons op de sites verstrekt, onder bepaalde omstandigheden het recht: 

 • Tot toegang tot uw persoonlijke informatie.
 • Om een correctie van de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden, aan te vragen.
 • Om het wissen van uw persoonlijke informatie aan te vragen. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder).
 • Om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie wanneer wij ons baseren op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en u door uw specifieke situatie bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonlijke informatie verwerken voor direct-marketingdoeleinden.
 • Om een beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie aan te vragen.
 • Om de overdracht van uw persoonlijke informatie aan een andere partij aan te vragen.
 • Om de intrekking van toestemming aan te vragen.

Indien u één van de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres privacy@radial.com. Vermeld daarbij uw volledige naam of
e-mailadres en beschrijf uw relatie met Radial zodat wij uw gegevens kunnen terugvinden en uw verzoek kunnen verwerken (vermeld bijvoorbeeld of u een sollicitant, voormalig werknemer, vertegenwoordiger van een klant of een consument van één van onze klanten bent). Als u geen beschrijving geeft van uw relatie met Radial, kunnen wij uw verzoek niet verwerken. Houd er rekening mee dat wij geen verzoeken kunnen verwerken van consumenten van onze handelsklanten en dat dergelijke verzoeken moeten worden gericht aan die bepaalde handelsklant aangezien zijn bedrijf uw informatie heeft verzameld.

Meestal geen vergoeding vereist 

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Wij kunnen in deze omstandigheden ook weigeren om aan uw verzoek te voldoen. 

Wat wij mogelijk van u nodig hebben 

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te verzekeren (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan personen die niet het recht hebben om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren. 

Reactietermijn 

Wij proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme aanvragen. Het kan langer duren als uw aanvraag bijzonder ingewikkeld is of als u verschillende aanvragen hebt ingediend. In dat geval zullen wij u dat laten weten en u op de hoogte houden. 

Indien ons wordt verzocht gegevens te verwijderen, zullen wij binnen een redelijke termijn reageren en zeker binnen de 45 kalenderdagen (indien u zich in de EER bevindt of onderworpen bent aan hun regelgeving inzake gegevensbescherming).  

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In het VK is dit de Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse toezichthouder voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). Wij zouden het echter op prijs stellen als we van u de kans krijgen om zelf het probleem op te lossen voordat u de ICO benadert. Neem dus altijd eerst met ons contact op.  

Ingezetenen van Canada 

Canadese ingezetenen die op de sites rechtstreeks informatie aan Radial hebben verstrekt, hebben het recht om toegang te vragen tot de door ons verzamelde en bewaarde persoonlijke informatie, of om deze gegevens te laten corrigeren, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw verifieerbare verzoek en de details voor het corrigeren van de informatie hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij uw persoonlijke informatie in onze bestanden corrigeren, tenzij een uitzondering van toepassing is. 

U hebt ook het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken of in te trekken.  Om een verifieerbaar verzoek in te dienen, kunt u ons een e-mail sturen op privacy@radial.com 

Bezoekers van buiten de Verenigde Staten – Grensoverschrijdende overdracht

De sites worden voornamelijk gehost en geëxploiteerd in de Verenigde Staten. Indien u de sites bezoekt van buiten de Verenigde Staten, kunnen uw gegevens worden overgebracht naar, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of andere landen in overeenstemming met deze privacyverklaring. De gegevensbeschermingswetgeving en andere toepasselijke wetten van de Verenigde Staten of andere landen zijn mogelijk niet zo uitgebreid als de wet- en regelgeving in uw land of kunnen verschillen van de gegevensbeschermings- en consumentenbeschermingswetgeving in uw land. Uw gegevens kunnen beschikbaar zijn voor overheidsinstanties krachtens rechtsgeldige bevelen en wetten die in dergelijke rechtsgebieden van toepassing zijn. Door gebruik te maken van de sites en/of persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met de overdracht van uw gegevens aan onze faciliteiten, zoals beschreven in deze privacyverklaring.  

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER of het VK moeten doorgeven aan een land dat niet geacht wordt over adequate gegevensbeschermingswetgeving te beschikken, zullen wij ons houden aan transferbeperkingen. Dit betekent onder meer het uitvoeren van passende transferovereenkomsten en het implementeren van de vereiste waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Voor consumenten van de zakenklanten van Radial 

Radial biedt een grote verscheidenheid aan diensten en oplossingen aan haar zakenklanten (‘klanten’) die diensten faciliteren voor hun klanten (‘consumenten’). In deze gevallen verwerkt Radial persoonsgegevens van consumenten om diensten voor onze zakenklanten te verrichten.  Radial krijgt toegang tot persoonsgegevens over consumenten bij het uitvoeren van bestellingen, het verlenen van klantenservice, het verwerken van betalingen en andere gerelateerde diensten. Dergelijke gegevens kunnen bestaan uit identiteitsgegevens, contactgegevens, transactiegegevens, financiële gegevens, waaronder informatie over creditcards en bankrekeningen, en andere informatie, afhankelijk van de specifieke klant.  Het gebruik door Radial van deze persoonsgegevens van consumenten wordt geregeld door de overeenkomsten van Radial met onze klanten. 

Radial erkent dat personen in bepaalde rechtsgebieden rechten hebben met betrekking tot hun persoonlijke informatie.  Bent u een consument van één van onze klanten en wenst u toegang tot of een correctie, wijziging of schrapping van uw persoonsgegevens, gelieve uw verzoek dan te richten aan de klant van Radial. Bent u een consument van een van onze klanten en wenst u niet langer te worden gecontacteerd door een van onze klanten die van onze dienst gebruikmaakt, gelieve dan rechtstreeks met deze klant contact op te nemen. 

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring, of als u een exemplaar van deze privacyverklaring in een ander formaat wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met Radial door een e-mail te sturen naar privacy@radial.com of per gewone post ter attentie van:

Privacy Manager 
Radial, Inc.  
935 First Avenue 
King of Prussia, PA 19406 
Verenigde Staten