Informacja o ochronie prywatności użytkowników strony internetowej

Data wejścia w życie:  Niniejsza Informacja została zaktualizowana 29 września 2022 r.  

Niniejsza Informacja o ochronie danych dotyczy osób odwiedzających witryny firmy Radial („Ty”) i opisuje Twoje prawa do prywatności, dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania i ochrony Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz).  Opisuje również Twoje możliwości wyboru dotyczące wykorzystania, dostępu i korygowania Twoich danych osobowych, o ile jest to przewidziane przez obowiązujące prawo. Dotyczy to wszystkich Witryn Radial, na których niniejsza Informacja o polityce prywatności jest wyświetlana lub przywoływana (łącznie „Witryny”), niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskujesz do nich dostęp lub jak z nich korzystasz, w tym także na urządzeniach mobilnych. Przeczytaj ją w całości, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma Radial będzie przetwarzać i chronić Twoje dane.  Jeśli jesteś Konsumentem jednego z klientów Radial, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w poniższej sekcji „Konsumenci Klientów firmy Radial”.   

Korzystając z Witryn, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Informacji o ochronie prywatności, co obejmuje wykorzystywanie technologii śledzenia przez nas i naszych partnerów biznesowych. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie możesz korzystać z Witryn. 

Spis treści 

Informacje osobiste 

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności używamy terminów „informacje osobiste” lub „dane osobowe” zamiennie, aby określić wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres IP lub inne informacje wykorzystywane w celu zidentyfikowania komputera lub przeglądarki internetowej, a także informacje kontaktowe firmy. Nie uważamy za dane osobowe informacji, które zostały zanonimizowane, aby nie mogły być dłużej wykorzystywane w połączeniu z innymi informacjami lub w inny sposób, do identyfikacji konkretnej osoby.  

Zmiany niniejszej Informacji
 
Regularnie sprawdzamy niniejszą Informację o polityce prywatności i możemy ją zmienić w dowolnym momencie, publikując zmodyfikowane warunki na tej Witrynie. Wszystkie takie zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu w Witrynie (chyba że zmiany są istotne). Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany istotne, powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail (wysłanej na podany przez Ciebie adres e-mail) lub za pomocą powiadomienia opublikowanego na tej Witrynie przed wejściem zmian w życie. 

Pozyskiwanie 

Kategorie informacji pozyskiwanych od Ciebie 

Firma Radial może gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać następujące kategorie informacji o Tobie:  

 • Dane dotyczące tożsamości, w tym imię, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator oraz tytuł.
 • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane transakcji, w tym szczegóły dotyczące płatności dla Ciebie i realizowanych przez Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od Radial.
 • Dane techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, informacje gromadzone za pośrednictwem działań internetowych i e-commerce; rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie wykorzystywane w urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej witryny; ogólne dane o lokalizacji, adres MAC, dostawca usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wyjściowe, pliki przeglądane w naszych witrynach (np. strony HTML, grafika itp.), system operacyjny, znacznik daty/godziny, dane dotyczące kliknięć, dane urządzenia, takie jak identyfikatory mobilne, informacje o sieci operatora i używana strona mobilna lub aplikacja mobilna;
 • Dane profilu, w tym nazwa użytkownika i hasło, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.
 • Dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o tym, jak korzystasz z produktów i usług oraz informacje o tym, w jaki sposób poruszasz się na Witrynach, czyli Twoje zachowanie podczas przeglądania, takie jak data i godzina wizyty w Witrynach, obszary lub strony Witryn, które odwiedzasz, ilość czasu, jaką spędzasz na przeglądaniu Witryn, ile razy wracasz do Witryn oraz inne dane dotyczące strumienia kliknięć.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od naszej firmy i stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii Twoich danych osobowych (takich jak szczegóły dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, wyroków skazujących i wykroczeń kryminalnych, przynależności do związków zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu, a także danych genetycznych i biometrycznych). 

Dlaczego zbieramy Twoje dane 

Nasza firma (w tym wszystkie podmioty należące do naszej rodziny korporacyjnej bpostgroup) może wykorzystywać informacje zebrane w naszych Witrynach, aby skontaktować się z Tobą i dostarczyć Ci żądanych informacji, a także aby pomóc nam opracowywać lepsze usługi i udostępniać je naszym Klientom. Na przykład, możemy wykorzystywać te dane do monitorowania naszych Witryn i zbierania danych zbiorczych do celów marketingowych oraz innych przyszłych zastosowań lub do określania najbardziej odpowiednich informacji do wysłania do osób, które o przesyłają zapytania o informacje. Ponadto możemy wykorzystywać te dane w celu ochrony bezpieczeństwa i integralności Witryn i naszej działalności, na przykład poprzez zapobieganie oszustwom, działaniom hakerów i innej działalności przestępczej lub w celu spełnienia zobowiązań prawnych.  

Możesz dobrowolnie podać nam swoje dane dotyczące tożsamości lub dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne informacje na Twój temat. Ponadto podczas przeglądania naszych witryn możemy gromadzić dane techniczne. Informacje te mogą obejmować (ale nie ograniczają się do wymienionych poniżej): ogólne dane o lokalizacji, adres protokołu internetowego (IP), adres MAC, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wyjściowe, pliki przeglądane w naszych witrynach (np. strony HTML, elementy graficzne itp.), system operacyjny, znacznik daty/godziny, dane dotyczące kliknięć, dane urządzenia, takie jak identyfikatory mobilne, informacje o sieci operatora, używana witryna mobilna lub aplikacja mobilna oraz dane dotyczące plików cookie lub znaczników pikselowych. Ponadto możemy korzystać z rozwiązań Usage Data. Możemy również wykorzystywać informacje nieosobowe lub zagregowane do analiz statystycznych, prowadzenia badań i innych celów. 

Niektóre formularze zamieszczone na naszych stronach mogą również wymagać przekazania danych kontaktowych i danych profilowych, takich jak nazwa użytkownika, adres e-mail, strona internetowa, numer telefonu lub informacje o firmie. Wypełnienie tych formularzy jest całkowicie dobrowolne, ale może być wymagane w celu zamówienia niektórych usług od Radial. 

Firma Radial może również korzystać ze swoich Witryn w celu prowadzenia okresowych ankiet wśród swoich Klientów w celu poprawy jakości naszych usług i zadowolenia klientów. Udział Klienta jest całkowicie dobrowolny, a wszelkie informacje, które zbieramy od Ciebie w ramach naszych ankiet, będą traktowane w taki sam sposób, jak wszelkie inne informacje zebrane zgodnie z niniejszą Informacją. 

Źródła informacji 

Jak wyjaśniono powyżej, możemy zbierać od Ciebie dane osobowe za pośrednictwem ankiet lub formularzy zamieszczonych na naszych stronach internetowych. Należy pamiętać, że pozyskujemy dane osobowe, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, jeśli zostaną nam one przekazane dobrowolnie.  

Nasze Witryny zbierają również informacje w sposób automatyczny, za pomocą znaczników pikselowych i innych technologii podczas uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych – możemy następnie przechowywać te informacje w plikach „cookie”. 

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od naszej firmy wiadomości marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, możemy wykorzystywać informacje pochodzące z naszych plików dziennika, plików cookie lub znaczników pikselowych, aby uczynić te wiadomości bardziej użytecznymi lub interesującymi dla Ciebie. Możemy okresowo śledzić współczynniki odsłon i zachowania dotyczące kliknięć naszych wiadomości e-mail oraz innych wiadomości i reklam, aby pomóc nam określić, które części naszych reklam są najbardziej popularne i efektywne wśród naszych klientów. 

Jak używamy plików cookie i innych technologii 
Podobnie jak wiele komercyjnych witryn internetowych, analizujemy, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych Witryn za pomocą tak zwanej technologii „plików cookie” lub podobnych narzędzi śledzących. Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który przechowujemy w Twojej przeglądarce lub na dysku twardym Twojego komputera, jeśli wyrazisz na to zgodę. Pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane na dysk twardy Twojego komputera. Kiedy wchodzisz na nasze Witryny, nasza firma i nasze podmioty stowarzyszone, partnerzy biznesowi oraz dostawcy mogą umieszczać na Twoim komputerze lub innym urządzeniu niewielkie pliki danych nazywane plikami cookie. Używamy tych plików danych, aby wspomóc Twoją identyfikację, dostosować nasze treści i poprawić komfort korzystania z witryny. Wymienione powyżej strony trzecie mogą również korzystać z technologii zwanej „tagami” lub „znacznikami pikselowymi”. Podobnie jak w przypadku plików cookie, znaczniki pikselowe wykorzystywane w internecie pozwalają nam zrozumieć działania osób odwiedzających nasze Witryny. Technologie śledzenia wykorzystywane w naszych Witrynach nie gromadzą danych osobowych, które mogłyby zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail. Wykorzystujemy te informacje, aby umożliwić Ci korzystanie z Witryn bez konieczności ponownego wprowadzania nazwy użytkownika lub hasła, ulepszać lub personalizować korzystanie z Witryny, analizować trendy, administrować naszymi Witrynami, śledzić działania użytkowników w Witrynach oraz zbierać dane demograficzne dotyczące naszej bazy użytkowników w ujęciu całościowym. Należy jednak pamiętać, że technologie śledzenia gromadzą identyfikatory, które zgodnie z niektórymi przepisami mogą zostać uznane za dane osobowe. Firma Radial wykorzystuje zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie stron trzecich, a także tymczasowe i trwałe pliki cookie. Własne pliki cookie są instalowane i zarządzane przez Radial, a pliki cookie stron trzecich są instalowane i zarządzane przez stronę trzecią do celów analitycznych, a także w celach reklamowych, aby zapewniać Ci reklamy wynikające z Twoich działań i zainteresowań związanych z przeglądaniem.  Jak wyjaśniono poniżej w sekcji Wybór, nasi partnerzy reklamowi będący stronami trzecimi mogą używać plików cookie do zbierania informacji o Twoich wizytach w Witrynach i Twojej interakcji z naszymi reklamami i innymi komunikatami. Tymczasowe pliki cookie pozostają zapisane do chwili zamknięcia przeglądarki, natomiast pliki stałe pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. 

Należy pamiętać, że chociaż większość przeglądarek jest początkowo skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby Twoja przeglądarka odrzucała pliki cookie stron trzecich lub wyświetlała powiadomienie, kiedy pliki cookie stron trzecich są wysyłane. Jednak wyłączenie lub ograniczenie akceptowania plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji tej witryny. Sprawdź pliki „Pomoc” swojej przeglądarki lub inne podobne zasoby, aby dowiedzieć się więcej o obsłudze plików cookie w Twojej przeglądarce. 

Możemy łączyć informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych lub innych narzędzi technologicznych z innymi informacjami, które zebraliśmy od Ciebie lub z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. 

Korzystając z Witryn, wyrażasz wyraźnie zgodę na warunki niniejszej informacji o ochronie danych, co obejmuje wykorzystywanie technologii śledzenia przez nas i naszych partnerów biznesowych. 

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii lub UE, zapoznaj się z naszą oddzielną Polityką dotyczącą plików Cookie, aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje.  

Sygnały Do Not Track 

Prawo stanu Kalifornia wymaga od nas określenia, w jaki sposób reagujemy na sygnały Do Not Track (DNT). Ponieważ obecnie nie istnieje żaden branżowy ani prawny standard uznawania lub honorowania sygnałów DNT, na razie nie reagujemy na sygnały DN

Wykorzystywanie i przechowywanie 

Wykorzystywanie  

Korzystamy z zebranych informacji, aby doskonalić nasze usługi, zapewniać jak najlepsze wrażenia użytkownika, komunikować się i sprzedawać nasze usługi naszym Klientom i potencjalnym Klientom, a także do innych celów wewnętrznych oraz do ogólnej obsługi Witryn. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej. Cele, dla których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, są następujące: 

 • dostarczanie informacji specyficznych dla Twoich zainteresowań lub żądań;
 • utworzenie profilu wyszczególniającego Twoje preferencje dotyczące usług, abyśmy mogli zapewnić Ci najwyższą jakość usług;
 • uniknięcie konieczności ponownego wpisywania hasła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę;
 • lepsze analizowanie wzorców ruchu na naszej witrynie, abyśmy mogli udoskonalić naszą ofertę internetową;
 • rozwiązywanie problemów dotyczących Witryn, naszej działalności lub naszych usług;
 • zapewnienie bezpieczeństwa lub integralności Witryn i naszej działalności;
 • monitorowanie Witryny pod kątem zgodności z naszymi Warunkami oraz z przepisami prawa;
 • zapewnienie Ci reklam w oparciu o Twoje zainteresowania i sposób, w jaki przeglądasz Witryny i inne platformy;
 • udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania lub przekazywanie Ci żądanych informacji;
 • wypełnienie naszych obowiązków prawnych.
 • Gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów

Wszelkie materiały, informacje, sugestie, pomysły, pomysły, koncepcje, know-how, techniki, pytania, komentarze lub inne rodzaje komunikacji, które w jakikolwiek sposób przesyłasz lub publikujesz na naszych Witrynach, będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone „Materiały dotyczące komunikacji użytkownika”, które nie umożliwiają identyfikacji osobistej.  

Przechowywanie 

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to uzasadnione i istotne dla naszej działalności oraz celów, dla których przetwarzamy dane osobowe. 

Ponadto przechowujemy dane osobowe dotyczące kont zamkniętych, aby zapewnić zgodność z prawem, zapobiegać oszustwom, pobierać należne opłaty, rozwiązywać problemy, pomagać w prowadzeniu ewentualnych postępowań dochodzeniowych i podejmować inne działania dozwolone przez prawo. Możemy również przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje możliwość postępowania sądowego w związku z naszą relacją z Tobą. 

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy cele te mogą zostać osiągnięte za pomocą innych środków, a także obowiązujące przepisy prawne, regulacyjne, podatkowe, księgowe lub inne. 

Dane osobowe, które nie są już wymagane do realizacji określonych celów, zostaną zniszczone, usunięte lub zanonimizowane (aby nie mogły być już dłużej powiązane z Tobą) i mogą być wykorzystywane do celów badawczych lub statystycznych – w takim przypadku możemy wykorzystywać te informacje bez ograniczenia terminu, bez jakiegokolwiek dalszego powiadomienia. 

Wybór

Możesz dokonać wyboru, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe do komunikowania się z Tobą, wysyłania informacji marketingowych oraz dostarczania dostosowanych i odpowiednich reklam. 

Reklama 

Możemy współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Nasz partner zewnętrzny może używać plików cookie lub podobnych technologii w celu dostarczania reklam opartych na Twoich działaniach i zainteresowaniach związanych z przeglądaniem. Ten partner zewnętrzny może gromadzić informacje o Twoich wizytach w naszych Witrynach i innych witrynach internetowych oraz o Twoich interakcjach z naszymi reklamami i inną komunikacją.  

Możesz zażądać, abyśmy nie gromadzili i nie wykorzystywali tych informacji, a w niektórych jurysdykcjach będziemy wykorzystywać reklamy oparte na zainteresowaniach tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych praktyk i poznać swoje możliwości wyboru dotyczące reklam opartych na zainteresowaniach, odwiedź witryny internetowe Sieciowa inicjatywa reklamowa, Sojusz na rzecz reklamy cyfrowej, Adchoices (w Kanadzie) i Europejska Inicjatywa Interaktywnej Reklamy Cyfrowej.  

Jeśli chcesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, kliknij tutaj lub jeśli znajdujesz się na terenie Unii Europejskiej, kliknij tutaj. Pamiętaj, że nadal będziesz otrzymywać reklamy ogólne. 

Marketing 

Nie sprzedajemy ani nie użyczamy Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy łączyć Twoje dane z informacjami, które zbieramy od innych firm i wykorzystywać je do ulepszania oraz personalizowania naszych usług lub treści. 

Rezygnacja 

Możesz zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, które wysyłamy w dowolnym momencie, wykorzystując informacje o anulowaniu subskrypcji zamieszczone w takiej wiadomości lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@radial.com. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, kliknij link dotyczący anulowania subskrypcji w odpowiedniej wiadomości e-mail. W rzadkich przypadkach może być konieczne skontaktowanie się z Tobą w celach niepromocyjnych. Nie możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail o charakterze operacyjnym. 

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyć danych osobowych przekazanych nam w ramach usługi świadczonej w inny sposób. 

Ujawnianie

Nasza firma i nasze podmioty stowarzyszone mogą wykorzystywać informacje zebrane w naszych Witrynach z powodów określonych powyżej (patrz sekcja Wykorzystywanie) i przekazywać te informacje naszym partnerom biznesowym oraz dostawcom do wykorzystania przez nich w odpowiednich, powiązanych celach. Możemy również ujawnić dane osobowe, aby odpowiedzieć na wymogi prawne, egzekwować nasze polityki, odpowiadać na roszczenia mówiące, że treści użytkownika lub Klienta naruszają prawa innych osób lub aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo. Takie informacje zostaną ujawnione zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Jak określono powyżej, nigdy nie ujawniamy Twoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych Witryn niepowiązanym stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. 

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe: 

 • Podmiotom należącym do rodziny korporacyjnej Radial w celu dostarczania wspólnych treści i usług, udostępniania danych kontaktowych i podstawowych informacji korporacyjnych spółkom siostrzanym w celu marketingu innych produktów i usług, które mogą być istotne dla Twojej firmy.
 • Organom ścigania, urzędnikom państwowym lub innym stronom trzecim, gdy
  • jest to od nas wymagane na podstawie wezwania sądowego, nakazu sądowego lub podobnej procedury prawnej oraz
  • gdy uważamy, że ujawnienie danych osobowych jest konieczne, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym, zgłosić podejrzenie dotyczące jakichkolwiek czynności nielegalnych lub zbadać naruszenia naszych standardowych warunków.
 • Firmom, z którymi planujemy przeprowadzić fuzję lub przez które nasza firma może zostać przejęta. W przypadku zmiany struktury właścicielskiej naszej firmy nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określony w niniejszej Informacji o ochronie danych.

Jak wspomniano powyżej, możemy udostępniać zagregowane, nieosobowe informacje o Tobie stronom trzecim. Jeśli korzystasz z tablicy ogłoszeń, pokoju rozmów, bloga lub innych publicznie dostępnych funkcji forum dostępnych w naszych Witrynach, należy wiedzieć, że wszelkie przesłane tam dane osobowe stają się publicznie dostępne i mogą być odczytywane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników tych forów oraz mogą zostać następnie wykorzystane do wysyłania niechcianych wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe, które zdecydujesz się przesłać na tych forach. 

Bezpieczeństwo

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe na naszych komputerach w Stanach Zjednoczonych i w innych lokalizacjach na świecie, w których znajdują się nasze oddziały. Chronimy Twoje informacje za pomocą uzasadnionych, technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko utraty, niewłaściwego użycia, nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia i zmiany. Niektóre ze stosowanych przez nas zabezpieczeń to zapory ogniowe i szyfrowanie danych, fizyczna kontrola dostępu do naszych centrów danych oraz kontrola autoryzacji dostępu do informacji. Mimo to, żaden system nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa, co oznaczy, że nasza firma nie może obiecać, a Ty nie powinieneś oczekiwać, że Twoje informacje będą bezpieczne we wszystkich okolicznościach. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa Twoich danych osobowych lub jeśli masz powody, aby sądzić, że posiadane przez nas dane osobowe nie są dłużej bezpieczne, skontaktuj się z nami niezwłocznie, wykorzystując dane kontaktowe zamieszczone w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. 

Ważna informacja

Prywatność dzieci  

Witryny Radial to witryny przeznaczone dla ogółu odbiorców, które nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy umyślnie za pośrednictwem naszych Witryn danych osobowych użytkowników należących do tej grupy wiekowej bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców. Jeśli uważasz, że dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami niezwłocznie w sposób opisany poniżej – postaramy się to wyjaśnić i usunąć takie informacje z naszych systemów.  

Aby uzyskać usunięcie danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 18. roku życia, które te osoby nam przekazały, należy skontaktować się z nami w sposób określony poniżej, przesyłając wniosek o ich usunięcie.  Należy pamiętać, że chociaż dokładamy wszelkich starań, aby spełnić takie żądania, usunięcie danych osobowych użytkownika nie zapewnia całkowitego i kompletnego usunięcia tych danych z wszystkich systemów. 

 Osoby trzecie 

 Niniejsza Informacja o ochronie danych dotyczy wyłącznie informacji otrzymanych lub zebranych przez Witryny Radial. Nasze Witryny nie kontrolują praktyk stron trzecich dotyczących ochrony danych osobowych. Konsumenci, którzy klikają łącze lub reklamę, odwiedzają witrynę strony trzeciej lub wchodzą w interakcję z treściami stron trzecich, podlegają odpowiednio polityce ochrony danych tych stron trzecich. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony danych opublikowaną w odpowiedniej witrynie zewnętrznej przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych. Skontaktuj się bezpośrednio z tymi witrynami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ich polityki ochrony danych. 

Kalifornijska ustawa dotycząca prawa do prywatności 

Prawo kalifornijskie zezwala mieszkańcom stanu Kalifornia na żądanie określonych danych dotyczących ujawnienia przez nas danych osobowych stronom trzecim do ich własnych celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. Takie żądanie danych jest bezpłatne i można wnieść je raz w roku. Aby wnieść takie żądanie, należy wysłać do nas wiadomość na poniżej wskazany adres. Prawo kalifornijskie zezwala mieszkańcom stanu Kalifornia na żądanie skasowania ich danych osobowych w konkretnych okolicznościach.

Jeśli chce Pan/Pani skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres privacy@radial.com, podać swoje imię i nazwisko lub adres e-mail oraz opisać swoje relacje z Radial, co umożliwi nam wyszukanie Pana/Pani danych i przetworzenie Pana/Pani zapytania (np. czy jest Pan/Pani osobą ubiegającą się o pracę, byłym pracownikiem, przedstawicielem klienta czy klientem jednego z naszych klientów). W przypadku braku opisu relacji z Radial nie będziemy w stanie przetworzyć Pana/Pani zapytania. Prosimy mieć na uwadze, że nie jesteśmy w stanie przetwarzać zapytań klientów naszych klientów (sprzedawców) i że takie zapytania należy kierować do naszego właściwego klienta (sprzedawcy) jako podmiotu, który pozyskał od Pana/Pani dane.

Firma Radial nie sprzedaje i nie będzie sprzedawać danych osobowych mieszkańców Kalifornii zebranych za pośrednictwem naszych Witryn niepowiązanym stronom trzecim w rozumieniu kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów. 

Mieszkańcy obszaru EOG, Wielkiej Brytanii i Kanady 

Mieszkańcy obszaru EOG i Wielkiej Brytanii 

W pewnych okolicznościach, gdy firma Radial jest administratorem danych, możesz mieć następujące prawa dotyczące ochrony danych w odniesieniu do informacji, które przekazujesz nam na Witrynach: 

 • Uzyskanie dostępu do Twoich danych osobowych.
 • Zażądanie skorygowania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
 • Zażądanie usunięcia Twoich danych osobowych. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej).
 • Aby sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy polegamy na uzasadnionym interesie naszej firmy (lub interesie strony trzeciej), a w Twojej konkretnej sytuacji istnieją powody, dla których zamierzasz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie. Masz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Zażądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Zażądanie przekazania Twoich danych osobowych stronie trzeciej.
 • Wycofanie wydanej zgody.

Jeśli chce Pan/Pani skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres privacy@radial.com, podać swoje imię i nazwisko lub adres e-mail oraz opisać swoje relacje z Radial, co umożliwi nam wyszukanie Pana/Pani danych i przetworzenie Pana/Pani zapytania (np. czy jest Pan/Pani osobą ubiegającą się o pracę, byłym pracownikiem, przedstawicielem klienta czy klientem jednego z naszych klientów). W przypadku braku opisu relacji z Radial nie będziemy w stanie przetworzyć Pana/Pani zapytania. Prosimy mieć na uwadze, że nie jesteśmy w stanie przetwarzać zapytań klientów naszych klientów (sprzedawców) i że takie zapytania należy kierować do naszego właściwego klienta (sprzedawcy) jako podmiotu, który pozyskał od Pana/Pani dane.

Zwykle nie jest wymagana żadna opłata 

Nie będziesz musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli Twoje żądania są wyraźnie bezpodstawne, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania. 

Czego możemy od Ciebie potrzebować 

Możemy zażądać od Ciebie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub możliwość skorzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi. 

Limit czasu na udzielenie odpowiedzi 

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to jednak trwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoje żądanie jest szczególnie złożone lub złożyłeś(-aś) kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy przekazywać Ci dalsze informacje na bieżąco. 

W przypadku żądania dotyczącego usunięcia danych udzielimy odpowiedzi w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym 45 dni kalendarzowych (jeśli znajdujesz się w obszarze EOG lub podlegasz obowiązującym w tym obszarze przepisom o ochronie danych).  

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru ds. ochrony danych. W Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office, czyli „ICO”) – brytyjski regulator ds. ochrony danych (www.ico.org.uk). Bylibyśmy jednak wdzięczni za umożliwienie nam rozwiania Twoich wątpliwości, zanim zwrócisz się do ICO, dlatego prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z naszą firmą.  

Mieszkańcy Kanady 

Mieszkańcy Kanady, którzy przekazali informacje bezpośrednio firmie Radial za pośrednictwem Witryn, mają prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy i zachowaliśmy, a także skorygowania tych danych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojego wniosku możliwego do zweryfikowania oraz szczegółów dotyczących korekty danych, poprawimy Twoje dane osobowe w naszych rejestrach, chyba że ma zastosowanie wyjątek. 

Masz również prawo do ograniczenia lub cofnięcia zgody na wykorzystywanie Twoich danych osobowych.  Aby przesłać weryfikowalne żądanie, skontaktuj się z naszą firmą na adres privacy@radial.com 

Osoby odwiedzające spoza Stanów Zjednoczonych – transfer transgraniczny 

Witryny są hostowane i obsługiwane głównie w Stanach Zjednoczonych. Jeśli odwiedzasz Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie danych. Regulacje prawne dotyczące ochrony danych i inne obowiązujące przepisy prawa Stanów Zjednoczonych lub innych krajów mogą nie być tak kompleksowe, jak regulacje prawne lub przepisy obowiązujące w Twoim kraju lub mogą w inny sposób różnić się od przepisów dotyczących ochrony danych lub ochrony konsumentów w Twoim kraju. Twoje informacje mogą być dostępne dla organów rządowych na mocy zgodnych z prawem nakazów i przepisów obowiązujących w takich jurysdykcjach. Korzystając z Witryn i/lub przekazując nam dane osobowe, wyrażasz zgodę na przekazywanie swoich danych do naszych lokalizacji zgodnie z postanowieniami niniejszej Informacji o ochronie danych.  

W przypadku, gdy musimy przesłać Twoje dane osobowe poza obszar EOG lub Wielką Brytanię, do kraju, który nie ma odpowiednich przepisów o ochronie danych, będziemy przestrzegać ograniczeń transferu, takich jak zawarcie odpowiednich umów i wdrożenie wymaganych zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. 

W przypadku konsumentów Klientów Radial 

Firma Radial oferuje swoim klientom biznesowym (każdy jako „Klient”) szeroką gamę usług i rozwiązań, które ułatwiają obsługę ich klientów („Konsumenci”). W takich przypadkach firma Radial przetwarza dane osobowe zebrane od Konsumentów w celu świadczenia usług dla naszych Klientów.  Firma Radial uzyskuje dostęp do danych osobowych Konsumentów w ramach realizacji zamówień, obsługi klienta, przetwarzania płatności i innych powiązanych usług. Takie dane mogą obejmować dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe, dane transakcji, dane finansowe, w tym informacje o karcie kredytowej i rachunku bankowym oraz inne informacje, w zależności od konkretnego Klienta.  Wykorzystywanie przez Radial tych danych osobowych Konsumentów jest regulowane przez umowy zawarte przez firmę Radial z jej Klientami. 

Firma Radial uznaje, że osoby znajdujące się w niektórych jurysdykcjach mają określone prawa w odniesieniu do ich danych osobowych.  Jeśli jesteś Konsumentem jednego z naszych Klientów, który chce uzyskać dostęp lub skorygować, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe, skieruj swoją prośbę do firmy będącej Klientem Radial. Jeżeli jesteś Konsumentem jednego z naszych Klientów i nie chcesz, aby kontaktował się z Tobą jeden z naszych Klientów korzystający z naszych usług, skontaktuj się bezpośrednio z danym Klientem. 

Pytania lub skargi 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie danych lub chcesz uzyskać kopię niniejszej Informacji o ochronie danych w innym formacie, możesz skontaktować się z firmą Radial pocztą elektroniczną na adres: privacy@radial.com lub listownie: 

 
Privacy Manager 
Radial, Inc.  
935 First Avenue 
King of Prussia, PA 19406 Stany Zjednoczone