Przyszłość realizacji zamówień z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) z perspektywy eksperta

Post na blogu
Integracja sztucznej inteligencji (AI) w operacjach realizacji zamówień to nie tylko trend. To konieczność dla firm, które chcą prosperować w erze cyfrowej.

W stale ewoluującym krajobrazie technologii, podróż sztucznej inteligencji (AI) jest fascynująca. Jej nieustanny postęp nie tylko przekształcił biznes, ale także wywołał dyskusje na temat jej przyszłego wpływu na przedsiębiorstwa i społeczeństwo. Aby rzucić światło na ten skomplikowany temat, rozmawialiśmy z Aleksandrą Przegalińską, wybitnym ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji i wiodącym głosem w tej dziedzinie.

Sztuczna inteligencja (AI) daje początek nowej erze, w której maszyny mogą wykorzystać nadwyżkę możliwości, które tradycyjnie uważano za wyłączną domenę ludzi. Obejmują one takie zadania, jak przetwarzanie języka naturalnego, interpretowanie informacji wizualnych, rozpoznawanie skomplikowanych wzorców, a nawet podejmowanie złożonych decyzji.

Generatywna AI w biznesie

W krótkim wywiadzie Aleksandra Przegalińska dzieli się swoim spojrzeniem na temat tego, czego możemy się spodziewać w nadchodzących latach w zakresie rozwoju ewolucji sztucznej inteligencji oraz implikacji dla biznesu. Mówi ona między innymi:

“To, co możemy zobaczyć, to prawdopodobnie udoskonalenie i wzrost generatywnej sztucznej inteligencji, która prawdopodobnie pochłonie inne aspekty sztucznej inteligencji; stanie się tym dominującym trybem w naszym sposobie interakcji z AI. Główną szansą, jaką dysponujemy, jest wzrost produktywności. Prawdą jest, że dzięki generatywnej sztucznej inteligencji możemy robić rzeczy szybciej i miejmy nadzieję, że także lepiej. Tak przynajmniej wynika z moich badań. Tak więc człowiek + maszyna to coś lepszego niż człowiek, ale także lepszeg, znacznie lepszego, niż maszyna”.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do operacji biznesowych

Sztuczna inteligencja ma potencjał, aby uczynić operacje biznesowe bardziej wydajnymi, dokładnymi, zrównoważonymi i zorientowanymi na klienta. To nie tylko narzędzie; to strategiczny zasób, który umożliwia firmom świadczenie usług na poziomie, jakiego oczekują współcześni klienci. Jak firmy mogą to osiągnąć?

  • Radial wykorzystuje AI do przewidywania i zapobiegania problemom w swoich podstawowych operacjach, co pozwala nam zwiększyć produktywność. AI optymalizuje ruch naszych robotów i działa jako system kontroli ruchu dla zrobotyzowanej siły roboczej. Pomogło nam to usprawnić procesy realizacji zamówień. Nasi klienci mogą oczekiwać szybszego przetwarzania zamówień i krótszych czasów dostawy. Produkty mogą być kompletowane, pakowane i wysyłane szybciej, co prowadzi do bardziej wydajnego ogólnego doświadczenia.
  • Amazon wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania czasu dostawy i powiadamiania klientów o wszelkich potencjalnych opóźnieniach. Pozwala to klientom planować z wyprzedzeniem i podejmować kroki w odpowiedzi na te opóźnienia, takie jak zmiana harmonogramu dostaw.
  • Walmart optymalizuje swoje trasy dostaw za pomocą sztucznej inteligencji. Pomogło im to skrócić czas dostawy i zwiększyć zadowolenie klientów.
  • FedEx wykorzystuje sztuczną inteligencję do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów klientów. Ich wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji może odpowiadać na pytania klientów, śledzić przesyłki i rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym.
  • Maersk przewiduje opóźnienia i optymalizuje załadunek i rozładunek statków przy użyciu sztucznej inteligencji.

Rewolucja w realizacji zamówień: różnorodne zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie

Ponieważ branża realizacji zamówień przyjmuje sztuczną inteligencję z entuzjazmem, wyruszamy w podróż, w której każda interakcja, każde zamówienie i każde zapytanie klienta jest okazją do zabłyśnięcia. Sztuczna inteligencja już teraz wspiera i przekształca naszą branżę w wielu różnych dziedzinach.

Automatyzacja: Robotyka oparta na sztucznej inteligencji i autonomiczne pojazdy mogą obsługiwać zadania takie jak kompletowanie, pakowanie i przenoszenie towarów w magazynie. Sztuczna inteligencja może również dostarczać dane i spostrzeżenia, aby pomóc robotom wybrać najbardziej efektywną ścieżkę. Może to poprawić dokładność, a w konsekwencji zwiększyć wydajność.

Konserwacja robotów: AI może monitorować stan maszyn i urządzeń w czasie rzeczywistym. Algorytmy konserwacji predykcyjnej mogą identyfikować potencjalne problemy, zanim doprowadzą one do awarii, zmniejszając przestoje i koszty konserwacji.

Zarządzanie magazynem: Sztuczna inteligencja może pomóc zoptymalizować układ magazynu, operacje kompletacji i pakowania oraz połączyć różne rodzaje automatyzacji. Może to pomóc w optymalizacji kosztów i wydajności.

Kontrola jakości: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do sprawdzania szczegółów dostawy i upewniania się, że zamówienia są wysyłane prawidłowo. Może to pomóc zmniejszyć liczbę zwrotów i poprawić zadowolenie klientów.

Obsługa klienta: Sztuczna inteligencja może dostarczać klientom nie tylko informacje w czasie rzeczywistym na temat całego łańcucha dostaw, ale także przewidywać przyszłe zdarzenia i rozwiązywać te problemy szybko i skutecznie. Chatboty oparte na sztucznej inteligencji mogą usprawnić dostęp klientów do danych i szybko obsługiwać zapytania klientów.

Zarządzanie zwrotami: Sztuczna inteligencja może pomóc usprawnić proces zwrotów poprzez automatyzację autoryzacji zwrotów, inspekcji i decyzji o uzupełnieniu zapasów. Zmniejsza to koszty i złożoność obsługi zwrotów.

Zrównoważony rozwój: AI może zoptymalizować wykorzystanie oświetlenia, ogrzewania i systemów chłodzenia w magazynie w oparciu o zajętość i warunki zewnętrzne, zmniejszając zużycie energii. Możemy ją wykorzystać do zmniejszenia wpływu branży na środowisko w zakresie produkcji odpadów i emisji z transportu.

Jest oczywiste, że integracja sztucznej inteligencji w operacjach realizacji zamówień to nie tylko trend. To konieczność dla firm, które chcą prosperować w erze cyfrowej. W miarę rozwoju tej technologii możemy spodziewać się jeszcze bardziej innowacyjnych i transformacyjnych zastosowań w najbliższej przyszłości. Sztuczna inteligencja nie jest statyczna; jest dynamiczna, ewoluuje i dostosowuje się do stale zmieniających się wymagań branży. Przyszłość realizacji zamówień przeplata się z przyszłością sztucznej inteligencji, a razem dają obietnicę bardziej płynnego, responsywnego i zorientowanego na klienta łańcucha dostaw.

Rozważasz usprawnienie swoich operacji realizacji zamówień we współpracy z innowacyjnym partnerem? Kliknij tutaj, aby skontaktować się z ekspertem Radial za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Aleksandra Przegalińska jest wiodącym ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji, AIER Visiting Research Fellow i przyszłym Harvard Senior Research Fellow (USA), a także prorektorem odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową i ESR i profesorem nadzwyczajnym w Akademii Leona Koźmińskiego (Polska). Przegalińska ma bogate doświadczenie w dziedzinie sztucznej inteligencji, pracowała jako badacz na MIT i Harvardzie. Jest częstym prelegentem i opublikowała liczne artykuły na ten temat w wiodących czasopismach akademickich. Przegalińska pasjonuje się wykorzystaniem sztucznej inteligencji do uczynienia świata lepszym. Jest szczególnie zainteresowana jej etycznymi implikacjami i tym, jak można ją wykorzystać do promowania dobra społecznego. Jest silną orędowniczką odpowiedzialnego rozwoju i zarządzania sztuczną inteligencją.

Obserwuj Radial na LinkedIn.